Projekty

Spółka RoboKopter Technologies zajmuje się budową Bezzałogowych Systemów Latających (BSL) dedykowanych dla różnych sektorów gospodarki oraz potrzeb klientów indywidualnych. Spółka prowadzi projekty badawcze z zakresu robotyki, automatyki, elektroniki oraz materiałów kompozytowych.

Współpraca nawiązana z szeregiem jednostek naukowych, instytutów badawczych, instytucji oraz firm komercyjnych, które przeprowadzają badania, opracowują oraz wdrażają nowe technologie, pozwala na stosowanie innowacyjnych rozwiązań przy tworzeniu RoboKopterów.

W ramach prowadzonej działalności Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach trzech programów:

POIG

"Badania nad bezzałogowymi platformami latającymi dedykowanymi do różnych sektorów gospodarki"

Realizacja projektu sierpnień 2013 - kwiecień 2015

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2 907 711,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 2 609 700,00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 0.00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 1 972 015,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 75,57%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.08.2013r.– 30.04.2015r.

Więcej informacji o POIG na stronach:


Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4

Beneficjent:
Robokopter Technologies Sp. z o.o.

Numer projektu:
WND-POIG.01.04.00-14-168/11

Paszport do eksportu

"Plan rozwoju eksportu dla firmy Robokopter Technologies Sp. z o.o."

Realizacja projektu maj 2014 - grudzień 2015

Całkowity koszt realizacji Projektu: 542 998,65 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 542 998,65 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 0.00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 407 873,99 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 75,00%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2014r.– 31.12.2015r.

Więcej informacji o POIG na stronach:


Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka", Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Beneficjent:
Robokopter Technologies Sp. z o.o.

Numer projektu:
WND-POIG.06.01.00-10-039/13

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(projekt zakończony)

"Badania nad innowacyjnym bezzałogowym statkiem powietrznym pod kątem określonych funkcjonalności"

Realizacja projektu sieprnień 2012 - lipiec 2013

  1. Platforma o napędzie elektrycznym, wykonana w układzie oktokopter
  2. Niezależna głowica pozwalająca na zamontowanie urządzeń rejestrujących obraz
  3. Wyposażenie elektroniczne
  4. Stcja kontroli
  5. System bezpieczeństwa
  6. Dodatkowe wyposażenie – kamery, czujniki

Projekt dofinansowany jest z środków NCBiR w ramach programu Innotech.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju