Projektant / konstruktor

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

Poszukujemy osób posiadających teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień związanych z modelarstwem RC.

Mile widziana jest także umiejętność i doświadczenie w posługiwaniu się:

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów o n/w profilach:

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny z naciskiem na posiadane kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia i prosimy przesłać na adres e-mail: praca@robokoptertech.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)