O nas

Firma RoboKopter Technologies Sp. z o.o. powstała w lutym 2011 r. Koncentrujemy się na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie BSL. Prowadzimy kompleksowy zakres prac badawczych i rozwojowych, których celem jest stworzenie Bezzałogowych Systemów Latających o parametrach i funkcjonalnościach przewyższających rozwiązania obecnie dostępne na rynku komercyjnym.

Od sierpnia 2012 budujemy RoboKoptery do realizacji specjalistycznych misji oraz rejestracji i analizy obrazu z bezzałogowych platform wielowirnikowych. Tworzymy innowacyjne, dedykowane rozwiązania B2B w obszarach Hi-Tech aby ułatwić prowadzenie działalności i obniżać jej koszty. Nasze doświadczenia w zakresie projektowania, budowy bezzałogowych platform latających, tworzenia elektroniki i oprogramowania są systematycznie weryfikowane w trakcie współpracy z odbiorcami strategicznych segmentów rynku. Realizujemy prace projektowe w zakresie systemów zarządzania kryzysowego, obserwacji, monitoringu, realizacji ujęć filmowych z wykorzystaniem bezzałogowych platform latających RoboKopter. Tworzymy wybrane modele RoboKopterów pod zidentyfikowane potrzeby rynku. Wyróżnia je odporność na warunki atmosferyczne, czas lotu i masa ładunku dobrane do realizowanych zadań.

RoboKopter Technologies to połączenie pasji i wyobraźni z możliwościami jakie daje rynek komercyjny. Zespół RoboKopter tworzą projektanci i konstruktorzy, specjaliści elektroniki, robotyki, informatyki, mechatroniki, systemów informacji przestrzennej i analizy obrazu. Prace projektowe umożliwia własne zaplecze techniczne : pracownia projektowa, laboratorium elektroniczne, park maszynowy, laboratorium kompozytów oraz warsztat mechaniczny. Współpracujemy także z polskimi instytucjami naukowymi m.in.: Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP), Politechnika Warszawska (PW), Instytut Lotnictwa (ILot), Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP), Instytut Elektrotechniki ( IEL) i innymi. Zaufali nam: KG PSP, KG SG, ARP, Tauron, PSE, Enea,

Nagrody i wyróżnienia

1. Wyróżnienie Energetab 2014 "Metoda rozciągania linek wstępnych za pomocą RoboKoptera"

Dane spółki

Adres:
Robokopter Technologies Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 112/17b
94-104 Łódź

Biuro Projektu:
Al. Jerozolimskie 202, bud. 4, lok. 206-210
02-486 Warszawa

KRS 0000379061, NIP 727 277 41 10, REGON 101043564
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS,
Kapitał Zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości.